Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Letné sústredenie v Pavilóne hudby

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra
Katedra hudby, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 
Po jarnom sústredení Slovenského mládežníckeho orchestra (SMO), ktoré vyvrcholilo úspešným celovečerným koncertom na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia Allegretto Žilina, pripravilo Hudobné centrum v spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre letné sústredenie SMO v nových priestoroch Pavilónu hudby UKF v Nitre. 
V priebehu 10 dní naštuduje SMO pod vedením pedagógov jednotlivých nástrojových skupín – renomovaných hudobníkov ako Jozef Horváth (Slovenská filharmónia), Juraj Tomka (Mucha Quartet), Martin Ruman (Slovenská filharmónia), Eugen Prochác (VŠMU), Ján Krigovský (Collegium Wartberg), Ronald Šebesta (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), Albert Hrubovčák (Slovenská filharmónia), Kiril Stoyanov (Slovenská filharmónia) ďalší ambiciózny program, zostavený z diel W. A. Mozarta, J. N. Hummela a L. van Beethovena. Záverečné koncerty júlového sústredenia Slovenského mládežníckeho orchestra sa uskutočnia pod taktovkou vynikajúceho mladého austrálskeho dirigenta Benjamina Bayla na Kultúrnom lete v Cisárskokráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch (9. 7. o 17.00 h) a v Kongresovej sále Slovenských liečebných kúpeľov v rámci 62. ročníka Music Festival Piešťany (11. 7. o 19.30 h). S orchestrom vystúpi ako sólista v Koncerte pre trúbku a orchester Johanna Nepomuka Hummela aktuálny víťaz Medzinárodnej interpretačnej súťaže Žestě Brno, Stanislav Masaryk.
Paralelne a v úzkej súčinnosti s letným sústredením Slovenského mládežníckeho orchestra sa v Pavilóne hudby UKF v Nitre uskutočnia Medzinárodné kurzy komornej hudby
Konvergencie 2017, Záverečný koncert Medzinárodných kurzov komornej hudby Konvergencie 2017 sa uskutoční 6. júla o 19.00 h v secesnej koncertnej sále Župného domu v Nitre.
Letné sústredenie SMO aj Medzinárodné kurzy komornej hudby Konvergencie 2017 sa konajú v spolupráci Hudobného centra v Bratislave, Katedry hudby PF UKF v Nitre a občianskeho združenia Konvergencie. Podujatia majú za cieľ podporiť mladých hudobníkov prostredníctvom nadobúdania skúseností zo štúdia orchestrálnych a komorných diel domácich i zahraničných autorov v spolupráci s renomovanými lektormi a koncertnými umelcami. Katedra hudby tak vytvára priestor pre konfrontáciu umeleckej činnosti študentov katedry so študentmi ďalších umeleckých stredných a vysokých škôl.
Podujatia z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Nadácia Tatra Banka, Visegrád Fund, ako aj Ministerstvo kultúry SR, AFNYO – European Federation of National YouthOrchestra a ďalšie subjekty.
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem