Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Celoslovenské kolo ŠVUK

Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF dňa 3.5.2017 privítala 126 študentov a pedagógov zo slovenských univerzít na Celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a z domácej Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF. Teoretické práce vo všetkých sekciách (Športová edukológia, Športová humanistika, Športová kinantropológia, sekcia doktorandov) zaznamenávajú každý rok zvyšujúcu sa úroveň. Jednotlivé sekcie boli garantované profesormi, docentmi a odborníkmi z daného odboru, ktoré viedli naši kolegovia: predseda doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (sekcia doktorandov), doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (Športová kinantropológia), PaedDr. Pavol Horička, PhD. (Športová edukológia), člen komisie doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. (Športová humanistika), PaedDr. Mária Kalinková, PhD. (predseda sekcie Pohybové skladby), interná doktorandka Mgr. Bohumila Krčmárová (člen komisie pre pohybové skladby).
 
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že na budúci rok znova uspejeme na pôde UMB Banská Bystrica.
 

Spracovala: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. – vedúca KTVŠ PF UKF
 
 
Foto: Branislav Ziman
 DSC4383
 DSC4385
 DSC4389
 DSC4391
 DSC4394
 DSC4398
 DSC4400
 DSC4403
 DSC4406
 DSC4408
 DSC4410
 DSC4417
 DSC4420
 DSC4424
 DSC4427
 DSC4433
 DSC4434
 DSC4438
 DSC4454
 DSC4456
 DSC4464
 DSC4472
 DSC4478
 DSC4481
 DSC4487
 DSC4488
 DSC4495
 DSC4499
 DSC4512
 DSC4518
 DSC4520
 DSC4534
 DSC4541
 DSC4543
 DSC4546
 DSC4549
 DSC4560
 DSC4563
 DSC4564
 DSC4571
 DSC4584
 DSC4589
 DSC4590
 DSC4594
 DSC4608
 DSC4609
 DSC4611
 DSC4618
 DSC4621
 DSC4631
 DSC4633
 DSC4641
 DSC4653
 DSC4660

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem