Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Študentská umelecká činnosť

Študenti katedry hudby úspešní na súťaži Študentská umelecká činnosť.
V dňoch 10. – 12. apríla 2017 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal XIV. ročník už tradičnej celoslovenskej súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou. Táto súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, ako aj študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl (resp. septimy a oktávy osemročných gymnázií), ktorí navštevujú základné umelecké školy. Súťaž prebiehala v piatich odboroch – hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev a štvorručná hra na klavíri.
 
Študenti Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú pravidelnými účastníkmi tejto súťaže, ktorá je vhodnou platformou pre konfrontáciu umeleckých schopností a interpretačných názorov, no zároveň aj miestom získavania nových a obzvlášť obohacujúcich skúseností.

V tomto roku cestovala do Ružomberka len päťčlenná skupina našich študentov. Pod dohľadom skúsených porotcov s medzinárodným renomé a v silnej konkurencii súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska či Poľska však zaznamenali niekoľko výnimočných úspechov. Matúš Maraček získal v hre na organe v I. kategórii 1. miesto a špeciálnu Cenu poroty za vynikajúcu interpretáciu skladby Malej chorálovej partity na „O Jesu, all mein Leben bist du“ od Petra Ebena. Skvelý spevácky výkon Ruženy Baloghovej v II. kategórii bol taktiež ocenený 1. miestom. Skupinu ocenených uzatvára Dominika Szabóová, ktorej bolo udelené výborné 2. miesto v sólovom speve v I. kategórii. Napriek tomu, že speváčka Monika Leššová a organistka Anna Drozdová nepatrili medzi ocenených, prezentovali sa veľmi hodnotným umeleckým výkonom, ktorý našiel pozitívnu rezonanciu u porotcov i publika.
 
Sme veľmi hrdí, že našu katedru hudby navštevujú talentovaní študenti, ktorí patria na univerzitách a vysokých školách medzi umeleckú špičku nielen v slovenskom, ale tiež medzinárodnom meradle. Poďakovanie patrí aj ich vyučujúcim za kvalitnú pedagogickú prácu a umelecké usmernenie. V neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť klavírny sprievod doc. Dr. univ. Agáty Csehiovej, PhD., ktorá svojím interpretačným vkladom nesmierne obohatila a dotvorila výkon vokálnych interpretiek.
 
Študentom a ich pedagógom želáme v ďalšej umeleckej práci veľa tvorivých síl. Pevne veríme, že nás budú takýmto dôstojným a pozoruhodným spôsobom reprezentovať aj v budúcnosti.
 
 
Text: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Foto: študenti Katedry hudby PF UKF v Nitre

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem