Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

The European Youth Theatre Festival

Pedagóg Katedry hudby Mgr. Ladislav Tischler, PhD. v ruskom Ťumeni
 
V termíne od 1. do 5. marca 2017 sa v ruskom Ťumeni uskutočnil jeden z najprestížnejších medzinárodných festivalov neprofesionálneho divadla v Európe Theatre revolution 6  (The European Youth Theatre Festival). Na festivale organizovanom celosvetovou spoločnosťou AITA/IATA (International Amateur Theatre Association) sa svojou produkciou zúčastnil aj pedagóg Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Mgr. Ladislav Tischler, PhD. s divadelným predstavením Živý nábytok. Táto inscenácia, ktorá vznikla ako dramatizácia poviedky Jefima Zozulju a prezentuje moderné nonverbálne postupy pri inscenovaní dramatického textu, sa L. Tischler ako režisér prezentoval v hlavnom programe festivalu. Následne sa zapojil do rozpravy o moderných tendenciách inscenovania vo výchovno-vzdelávacom procese a súčasne v záujme rozširovania medzinárodnej spolupráce Katedry hudby PF UKF v Nitre nadviazal nesmierne dôležité medzinárodné kontakty. Po víťazstve na festivale The World Festival of Creativity in Schools v talianskom Sanreme v roku 2016 je to už druhý medzinárodný režijný úspech L. Tischlera s inscenáciou, ktorá vznikla ako hudobno-dramatický projekt v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
 
Mgr. Alena Čierna, PhD.

 Tischler Ťumeň 1

Tischler Ťumeň 2

Tischler Ťumeň 4

Tischler Ťumeň 6

Tischler Ťumeň 7

Tischler Ťumeň 8

Tischler Ťumeň 9

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem