Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Skladačky v Nitre – workshop

Workshop elementárnej improvizácie a kompozície
 
Pavilón hudby UKF sa stal v utorok 7. marca 2017 miestom stretnutia pedagógov, ktorí sa zaujímajú o rozvíjanie hudobnej tvorivosti. Hudobný skladateľ a pedagóg Tomáš Boroš z Katedry hudobnej výchovy  PF UK v Bratislave predstavil päťdesiatke účastníkov – učiteľom rôznych ZUŠ zo západného a severného Slovenska a študentom nitrianskej Katedry hudby svoje dielo Skladačky – modely na hudobnú improvizáciu a kompozíciu.
 
Workshop, ktorý trval celé dopoludnie, mal ambíciu presvedčiť účastníkov, že improvizovať a skladať hudbu so žiakmi nie je také náročné, ako sa mnohí pedagógovia domnievajú.
 
Tomáš Boroš v práci s deťmi i s vysokoškolákmi ukázal učiteľom ako dávať dieťaťu impulz, čo môže byť inšpiráciou k improvizácii a ako metodicky postupovať. Výsledkom bolo, že žiaci zo ZUŠ i vysokoškoláci – bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy – vytvárali hudobné obrazy prekvapujúcej krásy s neomylným zmyslom pre adekvátny výraz diktovaným ich prebudenou imagináciou. Improvizovali deti rôznych vekových kategórií, sólovo, v dvojiciach, i vo väčšom obsadení – hrali na klavíri, zobcovej flaute, xylofóne i zvonkohre.
 
Súčasťou workshopu bola i úvodná prednáška a záverečná diskusia so zúčastnenými pedagógmi.
 
Podujatie vyvrcholilo koncertom, na ktorom Tomáš Boroš uviedol v predpremiére svoju novú kompozíciu – cyklus klavírnych skladieb Situácie.
 
Workshop Skladačky bol jedným z podujatí organizovaných v rámci projektu KEGA MŠ SR 039 UKF-4/2016 Princípy Orffovho Schulwerku a ich aplikácia vo vzdelávaní učiteľov.
 
 
PhDr. Miroslava Blažeková, PhD., vedúca riešiteľka projektu
 
 
Boroš Workshop Skladačky 1
Boroš Workshop Skladačky 2
Boroš Workshop Skladačky 3
Boroš Workshop Skladačky 4
Boroš Workshop Skladačky 5
Boroš Workshop Skladačky 6
Boroš Workshop Skladačky 7
Boroš Workshop Skladačky 8
Boroš Workshop Skladačky 9
Boroš Workshop Skladačky 10
Boroš Workshop Skladačky 11
Boroš Workshop Skladačky 12
Boroš Workshop Skladačky 13
Boroš Workshop Skladačky 14
Boroš Workshop Skladačky 15

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem