Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

KLIŠMAS na PF UKF v Nitre

Študenti nitrianskych stredných škôl oslavovali Mikuláša na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií. Poslucháči tretieho ročníka bakalárskeho a prvého ročníka magisterského štúdia Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) Pedagogickej fakulty UKF v Nitre usporiadali dňa 6. decembra 2016 predvianočné kultúrno-spoločenské podujatie Klišmas (KLIŠ+Christmas), na ktorom privítali aj študentov niektorých nitrianskych stredných škôl. Po kultúrnom programe pozostávajúcom z tanečných a speváckych vystúpení sa mohli stredoškoláci z gymnázia na Párovskej a Golianovej ulici zapojiť do interaktívnych úloh s vianočnou tematikou a vyskúšať si tak svoje komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku. Po splnení všetkých úloh boli pre účastníkov prichystané atraktívne ceny, vrátane vianočnej tomboly. Keďže Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií vychováva budúcich učiteľov anglického jazyka a literatúry, spolupráci so základnými a strednými školami v Nitre a okolí prikladá mimoriadny význam. Katedra podobné podujatia organizovala už v minulosti, keď poslucháčom základných a stredných škôl v Nitre priblížila anglofónne kultúrne sviatky ako St. Patrick’s Day alebo Halloween.
 
 
Autorka článku: PhDr. Zuzana Tabačková, PhD.
 
IMG 3004
 
IMG 3030
 
IMG 3040
IMG 3049
IMG 3053
IMG 3089
IMG 3173

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem