Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Exkurzia žiakov základnej školy

Dňa 16. novembra 2016 navštívilo Pedagogickú fakultu UKF v Nitre 21 žiakov 5.B triedy zo ZŠ Pohraničná v Komárne so svojou triednou učiteľkou Ing. Mgr. Janou Bundovou s cieľom zoznámiť sa s vysokoškolským prostredím.
Po prehliadke Galérie univerzum PF a najväčšej prednáškovej miestnosti fakulty, a úvodných informáciách prodekanky pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. o možnostiach vzdelávania na PF UKF v Nitre, ako aj o súťažiach a aktivitách organizovaných univerzitou a pracoviskami fakulty pre žiakov základných škôl,  žiaci z Komárna absolvovali v dvoch skupinách zaujímavé technicky a výtvarne zamerané edukačné aktivity v priestoroch PF.  Na Katedre techniky a informačných technológií sa pod vedením Mgr. Jána Širku, PhD. venovala skupina chlapcov rozvíjaniu remeselníckych zručností zhotovením drevenej vrtuľky, paralelne s tým na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy tvorila skupina dievčat architektúru domu digitálnymi technológiami pod odborným dohľadom Mgr. Ľubomíra Zabadala, PhD. Žiaci po tvorivých aktivitách navštívili aj výstavu  "Jozef Murgaš - bezdrôtový svet", ktorú KTIT pripravilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice UKF v Nitre.
 
Deti odchádzali s novými skúsenosťami a s presvedčením, že našu fakultu pri nejakej ďalšej príležitosti ešte navštívia.
 
Text: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Foto: Mgr. Branislav Ziman
 
1 DSC3484
 
2 DSC3476
 
3 DSC3492
 
4 DSC3490
 
4 DSC3498
 
5 DSC3501
 
6 DSC3488
 
7 DSC3507
 
8 DSC3578
 
9 DSC3531
 
10 DSC3535
 
11 DSC3558
 
12 DSC3538
 
13 DSC3568
 
14 DSC3575
 
15 DSC3566
 
16 DSC3544
 
17 DSC3570
 
18 DSC3608
 
19 DSC3587
 
19 DSC3603
 
20 DSC3604
 
21 DSC3606
 
22 DSC3593
 
23 DSC3590
 
24 DSC3607
 
25 DSC3616
 
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem