Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Psychológ v systéme školy

Konferencia Ďuričove dni 2016: Psychológ v systéme školy 
V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa v spolupráci Katedry pedagogickej a školskej psychológie a Asociácie školskej psychológie SR a ČR uskutočnila konferencia s názvom „Ďuričove dni 2016“ s podtitulom „Psychológ v systéme školy“.
V priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre prebiehala plodná diskusia sféry akademickej a praktickej skúsenosti. Konferencie sa zúčastnili vedecké pracovníčky/vedeckí pracovníci zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska zastupujúce/zastupujúci 12 univerzít a jedno pracovisko národného výskumu (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie). Konferencie sa tiež zúčastnili zástupkyne/zástupcovia centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centier špeciálno-pedagogického poradenstva, školské psychologičky, výchovné poradkyne, učiteľky i študentky.
Plenárna časť konferencie bola vyplnená príspevkami  prof. PhDr. Jiřího Mareša, CSc., doc. PhDr. Bohumíry Lazarovovej, PhD., prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD., prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., Mgr. Paulíny Nekorancovej, PhD. et al., PhDr. Michala Čerešníka, PhD.

Odborné sekcie konferencie boli zastrešené štyrmi okruhmi tém, ktoré sa týkali základných činnosti práce školského psychológa/školskej psychologičky, poznávania osobnosti vo vzťahu k školskej psychológii, problémovému správaniu a socio-kultúrnym odlišnostiam v kontexte školskej psychológii, sociálnemu a hodnotovému rámcu v školskej psychológii.
Celkovo na konferencii odoznelo 48 odborných i prakticky orientovaných príspevkov.
Formálny program konferencie pokračoval vo štvrtok večer neformálnym spoločenským stretnutím v Galérii Univerzum, ktoré otvorilo ďalší priestor na diskusiu o aktuálnych otázkach školskej psychológie.
Súčasťou konferenčného programu bolo zasadnutie Asociácie školskej psychológie vedené doc. PhDr. Martou Valihorovou, CSc., ktorá bola zvolenou za predsedníčku Asociácie školskej psychológie SR. Súčasne bol zvolený výbor a výkonný výbor asociácie, schválené bolo nové sídlo asociácie a jej doplnené stanovy.
 
Za organizačný výbor: PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Fotogaléria: Mgr. Branislav Ziman
 
 
DSC 3048 3
 
DSC 3058 2
 
DSC 3064 2
 
DSC 3075 2
 
DSC 3083
 
DSC 3094 3
 
DSC 3104
 
DSC 3108 2
 
DSC 3116
 
DSC 3128 2
 
DSC 3132 2
 
DSC 3145
 
DSC 3155 2
 
DSC 3171
 
 DSC3176
 
 DSC3225
 
 DSC3270
 
 DSC3273 2

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem