Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Výstava študentov

Vystavujúci autori: študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa:
Tomáš Božek, Lenka Dojčanová, Patrícia Galabová, Linda Gelingerová,  Igor Hanečák, Monika Homzová, Dominika Horáková, Simona Jakubcová, Dominika Jánošíková, Janka Kalinová, Michaela Mituníková, Marcela Sladičeková, Filip Strnisko, Monika Suchovská, Patrik Šopor, Veronika Števanková, Marcela Trebulová, Mária Valčová, Dominika Zajacová, Zita Zemanová, Jana Žemlová
Kurátori: Ľubomír Zabadal, Martin Kratochvil, Jana Mináriková
Termín konania: 19. 2. – 6. 3. 2016
Vernisáž: štvrtok, 18. februára 2016 o 18:00 h
Miesto konania: Bunker

Migrácia, vykorenenosť, exil, cesta, predsudky... Takýchto a podobných tém, sú v súčasnosti plné médiá. Študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF boli postavení pred neľahkú úlohu: Reflektovať súčasnú situáciu vo svete zo svojho pohľadu a pretaviť tento svoj názor do umeleckého diela neprvoplánovým spôsobom. Hneď po úvodných rozhovoroch na hodinách bolo jasné, že názory sa rôznia a že sa budú rôzniť aj umelecké výstupy.

Viaceré inštalácie reflektujú javy s ktorými sa stretávame na cestách, keď putujeme z miesta na miesto: problém potravy, problém hygieny, problém miesta, problém pustošenia, problém informovanosti, problém odcudzenia.
Na výstave sú zastúpené médiá sochy a objektu, multimediálnej a interaktívnej inštalácie.
Niekoľkí študenti z ateliéru Intermediálnej tvorby využívali vo svojich dielach nájdené predmety - readymade, ďalší sa vyjadrili cez médium videa, videoinštalácie a filmu,  súčasťou vernisáže však bude aj výtvarná akcia Polievka, ktorej pozostatky zostanú prítomné počas trvania celej výstavy.

Práce z ateliéru Priestorovej tvorby reflektujú tému Na ceste. Figurálne kompozície v životnej veľkosti zachytávajú ľudskú figúru v rôznych polohách. Tieto plastiky konštruované tenkostenným sadrovým skeletom vytvárajú prázdny obal možných ľudských bytostí. Skelety sú prítomné a svojou formou odkazujú na ľudí, ktorí sú neprítomní. Nevieme akú majú farbu pleti, aký majú vek, odkiaľ pochádzajú. Kombinácia sadry a gázy vytvára formu odkazujúcu na ošatenie stredovekých pútnikov, ale súčasné gestá, napríklad fotografovanie selfie, umiestňujú tieto skelety do súčasnosti. Forma sôch spája  minulosť so súčasnosťou, diaľku s prítomnosťou a reflektuje  aktuálne dianie v spoločnosti. Neprítomnosť figúry, prázdne tmavé miesto vymedzené ošatením odkazuje na  fantazijné bytosti či tajomné neviditeľné postavy podnecujúce náš nepokoj z neznámeho, nedefinovaného, neurčitého. Táto neistota prichádza z každým nepozvaným hosťom, ale keď je hosť uzavretý v stiesnených priestoroch, keď sa hosť musí skrývať, je otázne kto je viac v neistote, hosť či hostiteľ.

Súčasťou výstavy sú aj reliéfy zhmotňujúce aktuálne spoločenské dianie prezentované médiami. Podstata mediálnych správ nemusí byť vždy zjavná. Niekedy je to len zvláštny povrch, ktorý môže byť dotykom s ním rôzne interpretovaný...

Mladí ľudia - študenti učiteľstva výtvarného umenia - preložili do výtvarného jazyka nielen svoje videnie, ale hlavne svoje cítenie súčasnej situácie vo svete, v Európe, na Slovensku alebo v ich vlastných hlavách a srdciach.

 

Pozvánka

 

Komentár, fotogaléria

FB

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem