Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Monotypia

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozývajú
na tvorivú dielňu

 MONOTYPIA

Tvorivá dielňa sa uskutoční dňa  27. 11. 2015 (piatok)
od 15:00 do 16:00 hod. v miestnosti 518
v budove PF UKF v Nitre na Dražovskej 4, na 5. poschodí

monotypia 
Dielňa je zameraná na grafickú techniku monotypie s cieľom relaxácie a výtvarnej sebarealizácie.
Na absolvovanie nie je potrebné mať výtvarné nadanie.
Materiál je zabezpečený.
Lektorka dielne: PaedDr. Janka Satková, PhD.

Tvorivá dielňa sa uskutočňuje v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2015 a je určená pre všetkých študentov UKF.
Projekt finančne podporila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem