Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Imatrikulácia 2015

Dekan Pedagogickej fakulty UKF v Nitre pozýva na slávnostnú imatrikuláciu študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia PF, ktorá sa uskutoční dňa 10. novembra 2015 o 9.00 hod. v aule UKF, Trieda Andreja Hlinku č. 1, Nitra.

Účasť na slávnostnej imatrikulácii je pre všetkých študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia povinná!
    
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o významný akt, je nutné prísť vo formálnom oblečení (o 08:30).

Povinnosťou študenta je zároveň v AIS potvrdiť účasť na imatrikulácii. Zdôvodnenú neúčasť je potrebné oznámiť na študijnom oddelení.
   
V uvedený deň majú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia PF dekanské voľno, tzn. budú ospravedlnení z vyučovania na PF aj na iných fakultách.

 

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

Pozvánka

FB

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem