Dodatočné prijímacie konanie

 

 

 

do 15.08.2020

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník

 

 PRAX V CENTRE farba

Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana na riadenie PF.

Jeho členmi sú:

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. - dekan PF
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. - prodekanka PF
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. - prodekanka PF
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. - prodekanka PF
Ing. Lucia Bezáková - tajomníčka PF
Mgr. Alena Čierna, PhD. - vedúca Katedry hudby PF
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. - vedúca Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. - vedúca Katedry telesnej výchovy a športu PF
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. - vedúca Katedry techniky a informačných technológií PF
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. - vedúca Katedry pedagogiky PF
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. - vedúca Katedry pedagogickej a školskej psychológie a predsedkyňa Akademického senátu PF
PaedDr. Janka Satková, PhD. - vedúca Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF


  
   ,
    ,
    , 
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem