Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Svetová gymna...

V dňoch 12. až 18. júla 2015 sa 25 študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a dvaja pedagógovia

z Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF (doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., a prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.) zúčastnili na 15. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách. Podujatia sa zúčastnilo 21 000 účastníkov z 52 krajín zo všetkých kontinentov. Zo Slovenska sa zúčastnilo 289 cvičencov, čo bola doposiaľ najväčšia výprava zo Slovenska.
Svetová gymnaestráda je celosvetovým podujatím organizovaným každé štyri roky a je považovaná za najväčšie športové podujatie na svete. Ide o nesúťažné podujatie, ktorého cieľom je propagácia zdravého životného štýlu a celoživotnej pohybovej aktivity. Účasť na svetovej gymnaestráde bola vyvrcholením projektu Pedagogickej fakulty s názvom „Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu“. Študenti našej univerzity sa pod vedením doc. Halmovej na toto podujatie pripravovali už od septembra 2014.
Môžeme konštatovať, že študenti výborne reprezentovali Slovensko a svojimi vystúpeniami šírili dobré meno našej krajiny. Toto tvrdenie môžeme potvrdiť aj účasťou veľvyslanca Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku p. Tibora Králika, ktorý nás osobne pozval na veľvyslanectvo a poslal pochvalný list primátorovi mesta Nitra za úspešnú a výbornú reprezentáciu UKF, Nitry a Slovenska.
Celkovo študenti vystúpili na troch rôznych pódiách v hlavnej športovej hale Messukeskus a jedno vystúpenie absolvovali na hlavnom pódiu pred olympijským štadiónom v Helsinkách. Vystúpenia prebiehali súčasne šesť dní na dvoch štadiónoch, v štyroch halách, v Amfi, na dvoch pódiách v meste a v zábavnom parku.
Pri žiadnom inom podujatí nie je myšlienka spájania národov taká silná a bezprostredná, ako pri Svetovej gymnaestráde. Zaujímavosťou bolo, že v najväčšej permanencii boli naši univerzitní chlapci, ktorí okrem svojich vystúpení absolvovali aj ďalšie. Účinkovali napr. na národnom večeri Japonska, kde boli zaradení do medzinárodnej skupiny tanečníkov a na záverečnom FIG gala programe v skladbe „Old boys“ od japonského autora, kde vystúpilo cca 200 účinkujúcich z rôznych krajín všetkých kontinentov.
Podujatie pri toľkých účastníkoch malo výborný priebeh a bolo veľmi dobre zorganizované. Všetci študenti a pedagógovia si priniesli zo svetovej gymnaestrády neopakovateľné, úžasné zážitky, nové priateľstvá a skúsenosti, ktoré využijú pri príprave 16. Svetovej gymnaestrády, ktorá sa bude v roku 2019, na radosť všetkých zúčastnených, konať v rakúskom Dornbirne.
Naša účasť na tomto festivale bola finančne podporené aj mestom Nitra, za čo im ďakujeme.

Spracovala: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.

 

ico facebook

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem