Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Úspechy študentov

Študenti Katedry hudby sa v dňoch 27. – 28. mája 2015 na pôde Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach zúčastnili

interpretačnej súťaže pedagogických fakúlt s medzinárodnou účasťou. Cieľom tejto významnej súťaže je podchytiť záujmy študentov v oblasti hudby a zároveň im poskytnúť možnosť umeleckého vyžitia ako účinného prostriedku proti sociopatickým nástrahám dnešnej doby. Zaujímavosťou súťaže je striedanie usporiadateľstva medzi jednotlivými pedagogickými fakultami v Čechách, čo študentom a pedagógom umožňuje omnoho bližšie spoznať prostredie a činnosť ostatných univerzít. Súťaž bola rozdelená na dve kategórie. Do prvej sa mohli prihlásiť študenti, ktorí už absolvovali umelecké vzdelanie na úrovni konzervatória a v súčasnosti študujú spev či hru na nástroji ako svoj hlavný odbor. V druhej kategórii súťažili študenti, ktorí tieto kritériá nespĺňali. Katedry hudobnej výchovy v Českej republike v marci 2015 zorganizovali výberové kolá, na základe ktorých sa súťaže zúčastnili len ich najlepší študenti. Katedra hudby PF UKF v Nitre vyslala do Českých Budějovíc dvoch svojich reprezentantov a je veľmi potešujúce, že sa presadili aj v mimoriadne silnej medzinárodnej konkurencii z Poľska, Ruska, Čiech a Slovenska. Bc. Paulína Haragová si interpretáciou skladieb od A. N. Cholminova, J. P. Derbenka a B. Dowlasza. vybojovala 3. cenu v I. kategórii odboru Hra na ostatných nástrojoch. Obzvlášť chvályhodný je fakt, že napriek nesplneniu požadovaných kritérií absolutória konzervatória dobrovoľne súťažila vo vyššej kategórii. Bc. Marek Bednárik získal 3. cenu ako jediný účastník zo Slovenska v II. kategórii odboru Sólový spev. Okrem technicky čistej a výrazovo precítenej interpretácie diel G. F. Händla, E. Stoibera, P. I. Čajkovského a A. S. Dargomyžského v porotcoch mimoriadne zarezonovalo predvedenie s Nitrou spätej skladby Chvála vinice od slovenského skladateľa Bartolomeja Urbanca, ktorá na tejto súťaži zaznela vôbec po prvý raz. Študentom a ich pedagógom srdečne blahoželáme a želáme mnoho tvorivých síl v ďalších umeleckých aktivitách.  

 

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

Foto

Oceneni:
 
 

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem