Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Výstava U3V

Katedra techniky a informačných technológií  a Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína

Filozofa v Nitre  srdečne pozýva na výstavu prác študentov  Univerzity tretieho veku v odbore
Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba
Digitálna audio-video technika,
Hrnčiarstvo
Ľudové remeslá

Podujatie sa uskutoční pod záštitou
doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky UKF v Nitre pre celoživotné vzdelávanie
a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky PF UKF v Nitre

Vernisáž sa uskutoční v stredu 10. júna 2015 o 14:30 hod.
v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská 4
Odborný garant: doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc.
Kurátori výstavy: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., Mgr. Ján Širka, PhD.

Výstava potrvá do 19. júna 2015

Foto

 

snimka

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem