Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Výstava prác...

Dňa 4. júna 2015 o 18.00 hodine sa v Salóne Nitrianskej galérie, Župné nám. č. 3, Nitra, uskutoční vernisáž diplomových prác

študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. XVII. ročník tejto výstavy s názvom DIPLOM 2014 nadviaže na predchádzajúce ročníky prezentácie tvorby absolventov Pedagogickej fakulty, ktorú katedra už tradične organizuje v spolupráci s Nitrianskou galériou.
Na výstave sa prezentuje praktická časť vybraných magisterských záverečných prác absolventov, ktorí tvorili pod vedením Mgr. Jozefa Bausa, ak. mal. Jozefa Dobiša, Mgr. art. Evy Kleinovej, ArtD., Mgr. Martina Kratochvila, PhD., Mgr. Bc. Jany Minárikovej, ArtD., ak. mal. Daniela Szalaia, pedagógov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre.  Vystavené výtvarné práce ako výsledok teoretického, praktického a didaktického riešenia jednotlivých zadaní záverečných prác  dokumentujú činnosť katedrových ateliérov zameraných na kresbu a maľbu, modelovanie, textil, fotografiu, grafický dizajn a intermediálnu tvorbu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra vzdeláva a pripravuje tvorivých edukátorov pre prax, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami.

Výstava sa realizuje ako projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci grantového programu na  podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF.

Kurátorkou výstavy je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Výstava DIPLOM 2015 bude v Nitrianskej galérii verejnosti prístupná do 28. júna 2015 denne v pracovných dňoch okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu a nedeľu od 13.00 do 18.00 hod.

Facebook

Zborník

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem