Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

„Vedy o športe“

V utorok 5. mája 2015 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo v Študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo „Vedách o športe“,

fakulta sportu
na ktorom získali naši študenti dve krásne ocenenia. Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove privítala na akademickej pôde mladých vedcov zo slovenských univerzít. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty športu PU v Prešov, KTVŠ UKF Nitra, FTVŠ UK v Bratislave, KTVŠ UMB Banská Bystrica a UTVŠ Košice. Úroveň ŠVK v jednotlivých komisiách bola garantovaná profesormi, docentmi a odborníkmi z celého Slovenska. V rozhodcovských komisiách participovali naši kolegovia doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (Pohybové skladby) a doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (Doktorandi).

Výsledky:

Vedecko-výskumné práce v teoretických sekciách:

2. miesto: HOLÍK Jakub (TV-PS): Rozvoj percepčných schopností volejbalistu (Športová edukológia- školiteľ: prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.)

Ďalší zúčastnení:

KRČMÁR Matúš (Športová edukológia): The acute effect of lower-body training on average power output measured by loaded half-squat jump exercise (Doktorandi- školiteľ: prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.)

VASIĽOVSKÝ Ivan (Športová edukológia): Ovplyvňovanie svalovej nerovnováhy u mladých atlétov ZŠ Nábrežie Mládeže v Nitre prostriedkami telesnej výchovy a športovej prípravy (Doktorandi- školiteľ: doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.)

ŠUBA Ján (IN-TV): Zmeny dynamických parametrov vertikálneho výskoku vo vzťahu k tréningovým ukazovateľom a športovému výkonu v skoku do diaľky (Športová edukológia- školiteľ: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.)

Pohybové skladby (2. miesto)

Názov skladby: Armáda zla (Army of Evil)
Účastníčky: Bc. Norbert Grofčík, Katarína Barátová, Bc. Denisa Cerovská, Anika Babalová, Veronika Hlušková, Bc. Radovan Kováč, Dávid Kosec, Martina Michelčíková, Alexandra Kériová, Soňa Grofčíková, Lukáš Suchánsky. (školiteľka:  doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.)
 

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že na budúci rok  na akademickej pôde UK v Bratislave opätovne uspejeme.

Mgr. Ivan Vasiľovský
člen výpravy

Foto - Facebook

 

 

 

 

 

 


      

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem