Dodatočné prijímacie konanie

na vybrané študijné programy

 

Bakalárske

Magisterské

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

Galériu Univerzum krášlia práce seniorov z U3V

Galériu Univerzum na Pedagogickej fakulte zaplnili desiatky prác frekventantov a absolventov Univerzity tretieho veku (U3V) pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vernisáž sa konala 11. júna 2024, výstavu pripravila univerzita v spolupráci s Katedrou techniky a informačných technológií a Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF, ktoré vzdelávanie garantujú a realizujú.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prorektorky UKF pre vzdelávanie prof. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty UKF. Kurátormi výstavy sú lektori vzdelávacích programov doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF, Mgr. Ján Širka, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD., a Mgr. Ján Huňady, PhD.
Návštevníci výstavy môžu do 30. júna obdivovať pozoruhodné diela študentov a absolventov U3V, študujúcich vo vzdelávacích programoch Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Digitálna fotografia a kamera a Ľudové remeslá.
Viac na: www.ukf.sk
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem