Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

Udelenie čestného doktorátu profesorovi Tomášovi Kozíkovi

Doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., vedúca Katedry techniky a informačných technológií PF UKF, spolu s doc. PaedDr. Vierou Tomkovou, PhD., v zastúpení prof. Ing. Tomáša Kozíka, DrSc., prevzali 7. decembra 2023 od prof. Dr. hab. Piotra Boreka,rektora Pedagogickej univerzity národnej komisie pre vzdelávanie v Krakove diplom, ktorým Senát Pedagogickej univerzity rozhodnutím zo dňa 20. marca 2023 udelil prof. Ing. Tomášovi Kozíkovi, DrSc., titul čestného doktora univerzity (Dr. h. c.).  Čestný doktorát mu bol udelený za mimoriadne významné vedecké a pedagogické výsledky jeho práce, za nezvyčajne rozsiahlu organizačnú činnosť a úzku spoluprácu s Pedagogickou univerzitou národnej komisie pre vzdelávanie v Krakove.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem