Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Učiteľom bližšie predstavili lesnú pedagogiku

Riešenie výskumnej úlohy APVV 18-0484 Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii, ktorej riešiteľský tím je z Katedry pedagogiky PF UKF pod vedením doc. PaedDr. Dany Kollárovej, PhD., umožnilo uskutočniť

ČÍTAJTE VIAC

Excelentný projekt Pedagogickej fakulty UKF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhodnotila projekt Pedagogickej fakulty APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 vo

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem