Chceš sa dozvedieť viac
o možnostiach štúdia
na našej fakulte?
 
17. februára 2022 DOD

 

 

 

 

Prihláška

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

 

 PRAX V CENTRE farba

Partneri medzinárodného projektu

Univerzita Konštantína Filozofa v zastúpení Katedry pedagogiky a Centra podpory pre študentov so špecifickými potrebami sa stala partnerom medzinárodného projektu Erasmus+ Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education, reg. č. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031180.

ČÍTAJTE VIAC

Špeciálne vianočky a Vianočná kniha zázrakov

Študentky špeciálnej pedagogiky 1. ročníkov Bc. a Mgr. štúdia na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre pripravili 15. decembra 2021 kreatívno-edukačný online program Špeciálne vianočky 2021. Obohacujúci program sa niesol v duchu diskusií s odborníkmi v oblasti včasnej

ČÍTAJTE VIAC

Publikovali štúdiu v prestížnom časopise

V rámci riešenia projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy sa autorskému kolektívu doc. PaedDr. Petrovi Brečkovi, PhD., Mgr. Monike Valentovej, PhD., z Katedry techniky a informačných technológií PF UKF a doc. Ing. Drahoslavovi Lančaričovi, PhD.,

ČÍTAJTE VIAC

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre zabezpečenie kvality

Dňa 9.12.2021 sa uskutočnilo prvé, ustanovujúce, zasadnutie Radypre zabezpečenie kvality vzdelávania PF UKF (ďalej RK PF), na ktorom sa zúčastnili všetci dekanom menovaní, Akademickým senátom PF a Vedeckou radou PF schválení členovia, v zastúpení 5 externých členov (odborníci

ČÍTAJTE VIAC

Slávnostné vyhodnotenie súťaže Komenský a my

Tento rok si pripomíname 351. výročie úmrtia Jána Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti sa na UKF prostredníctvom online priestoru UKF uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien žiakom a študentom základných a stredných škôl, ktorí sa zapojili do 18. ročníka výtvarno-literárnej

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem