SVOUČ na Katedre pedagogiky

Katedra pedagogiky PF UKF každoročne realizuje pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov (Andragogika, Pedagogika a vychovávateľstvo, Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) súťaž

Čítať ďalej: SVOUČ na Katedre...

Komenský a my - výstava prác žiakov

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre dňa 4. mája 2017 odovzdala ceny a otvorila výstavu víťazných prác víťazných výtvarných i literárnych diel žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska, na témy "KRÁSA STARNUTIA"(výtvarná časť súťaže) a "VOĽNÝ ČAS?" (zamyslenie sa),

Čítať ďalej: Komenský a my -...

VÝSTAVA DIPLOM 2017

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov.

Čítať ďalej: VÝSTAVA DIPLOM 2017

Celoslovenské kolo ŠVUK

Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF dňa 3.5.2017 privítala 126 študentov a pedagógov zo slovenských univerzít na Celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty telesnej výchovy a športu

Čítať ďalej: Celoslovenské kolo...

Študentská umelecká činnosť

Študenti katedry hudby úspešní na súťaži Študentská umelecká činnosť.
V dňoch 10. – 12. apríla 2017 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal XIV. ročník už tradičnej celoslovenskej súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou. Táto súťaž je určená študentom

Čítať ďalej: Študentská...

Katedrové kolo ŠVOČ vo Vedách o športe

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa na Katedre telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre uskutočnilo kolo v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Podujatia sa celkovo zúčastnilo 12 študentov, ktorí súťažili o popredné umiestnenia v Športovej edukológii, Športovej kinantropológii a v Športovej humanistike.

Čítať ďalej: Katedrové kolo...

Kontaktné informácie

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
 
 
tel: +421 37 6408 218

 

Facebook

icon_fb.png

Virtuálna prehliadka

foto icon