Hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za 2014/2015

 

Možnosť anonymného hodnotenia sledovaných ukazovateľov prostredníctvom AIS.

Prihlasovanie na štúdium

 

- bakalárske do 31.03.2015

- magisterské do 30.04.2015

- doktorandské do 31.05.2015

Kontaktné informácie

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 218
fax: +421 37 6408 261

Facebook

icon_fb.png