Hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi za 2014/2015

Možnosť anonymného hodnotenia sledovaných ukazovateľov prostredníctvom AIS.

 

dodatocne

prihlášky do 30.06.2015

Kontaktné informácie

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 218
fax: +421 37 6408 261

Facebook

icon_fb.png