Zápis predmetov na 2017/2018

Dozápis predmetov na 2017/2018 od 01.09.do 02.10.2017, uchádzači do prvého ročníka po zápise na štúdium.
 
 
Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia podľa roku v ktorom ste začali štúdium.
Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny
 
Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov v AIS (a prijatých uchádzačov).
 
Predzapís na letný semester od 07.11.2017 do 20.11.2017 (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní v dozápise pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.
 
Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov.

Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

 

 
Technické problémy rieši 
 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať: