Zápis predmetov na letný semester 2018/2019

Pridanie alebo odobratie predmetu zo zápisného listu v AIS je predĺžené do 05.03.2019. 
Po tomto termíne nebude možné predmety pridávať a odoberať zo zápisných listov ani na základe žiadosti študenta.

___________________________________________________________________________________________________________

Predzapís na letný semester 2018/2019 od 05.11.2018 do 28.11.2018 (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra

Postup

1. Pridať predmety (A, B, C) nasledujuceho semestra (1)

Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia.
Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov v AIS (a prijatých na štúdium).

Zverejnenie rozvrhov na letný semester od 18. 12. 2018, prihlasovanie predzapísaných študentov na rozvrh od 18.12.2018 do 18.02.2019, ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta (od 01.02. do 05.03.2019).

 

Zo študijneho poriadku:
Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

Technické problémy rieši 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať:

Študijný poriadok
Harmonogram akademického roka.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem