Predzápis na letný semester 2017/2018

Predzapís na letný semester od 07.11.2017 do 20.11.2017 (viď. Harmonogram akademického roka),

Postup

1. Pridajte si predmety zimného semestra (1)

 

Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia.

Vytlačte si Výkaz o štúdiu na LS - informatívny

 

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov v AIS.

Zverejnenie rozvrhov na letný semester od 18. 12. 2017, prihlasovanie predzapísaných študentov na rozvrh od 18.12.2017 do 11. 2. 2018,

ostatní v dozápise pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta. Dozápis predmetov na LS 2017/2018 od 01.02.do 11.02.2018.

Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov.

 

Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

 

Technické problémy rieši 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať:

Študijný poriadok
Harmonogram akademického roka.