Zápis predmetov na letný semester 2017/2018

Predzapís na letný semester od 07.11.2017 do 20.11.2017 (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra. 

(Do)Zápis predmetov na LS 2017/2018 od 01.02.do 11.02.2018.

Postup

1. Pridať predmety nasledujuceho semestra (1)

Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia.
Vytlačte si Výkaz o štúdiu na LS - informatívny.

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené hlavne podľa počtu predzapísaných študentov v AIS.

Zverejnenie rozvrhov na letný semester od 18. 12. 2017, prihlasovanie predzapísaných študentov na rozvrh od 18.12.2017 do 11.02.2018, ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.
 
Zo študijneho poriadku:
Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

 

Technické problémy rieši 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať:

Študijný poriadok
Harmonogram akademického roka.