Zápis predmetov na zimný semester 2018/2019

Predzapís na zimný semester 2018/2019 od 19.03.2018 do 30.03.2018 (viď. Harmonogram akademického roka), ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra. 

Zápis predmetov na ZS 2018/2019 od 01.09.do 18.09.2018.

Študenti nastupujúci do prvého ročníka po zápise.

 

Postup

1. Pridať predmety (A, B, C) nasledujuceho semestra (1) (do zaciatku semestra)

Pridávanie predmetov si kontrolujte so Sprievodcom štúdia.
Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.

Rozvrhy na nasledujúci semester sú tvorené podľa počtu predzapísaných študentov v AIS (a prijatých na štúdium).

Zverejnenie rozvrhov na letný semester od 13. 07. 2018, prihlasovanie predzapísaných študentov na rozvrh od 13.07.2017 do 18.09.2018, ostatní pri (do)zápise pred zaciatkom semestra na neobsadené miesta.
 
 
Zo študijneho poriadku:
Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.

 

Technické problémy rieši 

Pre správne používanie AIS je dôležité poznať:

Študijný poriadok
Harmonogram akademického roka.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem