Zažiarili na majstrovstvách Slovenska v atletike

Mnoho vrcholných podujatí bolo tento rok zrušených kvôli pandémii koronavírusu. Aj pre tých najlepších slovenských atlétov sa preto jedným z vrcholov sezóny stali Majstrovstvá SR mužov a žien, ktoré sa konali 29. – 30. augusta 2020 v Trnave. Medzi atlétmi mala početné zastúpenie aj

ČÍTAJTE VIAC

Informácie k začiatku akademického roka

Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamujeme, že začiatok výučby v zimnom semestri sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre posúva na pondelok 28. septembra 2020.
Vedenie univerzity a dekani fakúlt

ČÍTAJTE VIAC

Slovenský rekord do 23 rokov aj osobný rekord

Emma Zapletalová je prváčka na Pedagogickej fakulte UKF v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry. Okrem úspešného ukončenia ročníka sa jej sľubne rozbehla aj atletické sezóna, ktorej začiatok bol posunutý kvôli pandémii koronavírusu. V úvodnom kole

ČÍTAJTE VIAC

Prevzatie dokladov absolventmi

PF UKF informuje, že potvrdenie o ukončení štúdia bude úspešným absolventom doručené poštou.
V AR 2019/2020 sa slávnostné promócie absolventov neuskutočnia.
Doklady o štúdiu (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške) si môžu úspešní absolventi osobne,

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem