Kontaktné informácie

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 218
fax: +421 37 6408 261

Facebook

icon_fb.png

Virtuálna prehliadka

foto icon