Zápisy študentov na akademický rok 2020/2021

Milé študentky, milí študenti
zápisy na štúdium na akademický rok 2020/2021 budú prebiehať nasledovne:
1. ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA bakalárskeho alebo magisterského štúdia musí študent v zmysle čl.10 ods.4 Študijného poriadku UKF realizovať osobne. 

ČÍTAJTE VIAC

Slovenský rekord do 23 rokov aj osobný rekord

Emma Zapletalová je prváčka na Pedagogickej fakulte UKF v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry. Okrem úspešného ukončenia ročníka sa jej sľubne rozbehla aj atletické sezóna, ktorej začiatok bol posunutý kvôli pandémii koronavírusu. V úvodnom kole

ČÍTAJTE VIAC

Prevzatie dokladov absolventmi

PF UKF informuje, že potvrdenie o ukončení štúdia bude úspešným absolventom doručené poštou.
V AR 2019/2020 sa slávnostné promócie absolventov neuskutočnia.
Doklady o štúdiu (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške) si môžu úspešní absolventi osobne,

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem