VÝSTAVA DIPLOM 2017

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre srdečne pozýva na výstavu magisterských diplomových prác absolventov študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2016/2017.
Vernisáž výstavy sa uskutoční

Čítať ďalej: VÝSTAVA DIPLOM 2017

Celoslovenské kolo ŠVUK

Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF dňa 3.5.2017 privítala 126 študentov a pedagógov zo slovenských univerzít na Celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty telesnej výchovy a športu

Čítať ďalej: Celoslovenské kolo...

Študentská umelecká činnosť

Študenti katedry hudby úspešní na súťaži Študentská umelecká činnosť.
V dňoch 10. – 12. apríla 2017 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal XIV. ročník už tradičnej celoslovenskej súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou. Táto súťaž je určená študentom

Čítať ďalej: Študentská...

Katedrové kolo ŠVOČ vo Vedách o športe

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa na Katedre telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre uskutočnilo kolo v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Podujatia sa celkovo zúčastnilo 12 študentov, ktorí súťažili o popredné umiestnenia v Športovej edukológii, Športovej kinantropológii a v Športovej humanistike.

Čítať ďalej: Katedrové kolo...

Jarný beh Nitrou 2017

Dňa 26.4.2017 sa konal Jarný beh Nitrou, ktorý sa pravidelne uskutočňuje vrámci Nitrianskych univerzitných dní. Pod záštitou pedagógov z Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre doc. PaedDr. Jaroslava Broďániho, PhD., doc. PaedDr. Vladimíra Šutku, CSc., Petra Odrášku a Ľuboslava Šišku, 

Čítať ďalej: Jarný beh Nitrou...

Kontaktné informácie

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
 
 
tel: +421 37 6408 218

 

Facebook

icon_fb.png

Virtuálna prehliadka

foto icon