SVOUČ na Katedre pedagogiky

Katedra pedagogiky PF UKF každoročne realizuje pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov (Andragogika, Pedagogika a vychovávateľstvo, Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)

Čítať ďalej: SVOUČ na Katedre...

Komenský a my - výstava prác žiakov

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre dňa 4. mája 2017 odovzdala ceny a otvorila výstavu víťazných prác víťazných výtvarných i literárnych diel žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska, na témy "KRÁSA STARNUTIA"(výtvarná časť súťaže) a "VOĽNÝ ČAS?" (zamyslenie sa), "LÁSKA A JEJ PODOBY" (esej, úvaha).

Čítať ďalej: Komenský a my -...

VÝSTAVA DIPLOM 2017

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov. Vernisáž XIX. ročníka tejto výstavy

Čítať ďalej: VÝSTAVA DIPLOM 2017

Celoslovenské kolo ŠVUK

Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF dňa 3.5.2017 privítala 126 študentov a pedagógov zo slovenských univerzít na Celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo Vedách o športe. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Fakulty telesnej výchovy a športu

Čítať ďalej: Celoslovenské kolo...

Študentská umelecká činnosť

Študenti katedry hudby úspešní na súťaži Študentská umelecká činnosť.
V dňoch 10. – 12. apríla 2017 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal XIV. ročník už tradičnej celoslovenskej súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou. Táto súťaž je určená študentom

Čítať ďalej: Študentská...