Projekt Erasmus+ KA107

Spolupráca Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre s Beloit College Wisconsin v USA
 
Pedagógovia Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF v Nitre Mgr. Eva Reid, PhD. a doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Čítať ďalej: Projekt Erasmus+...

Ako rozvíjať kritické a tvorivé myslenie

Na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre diskutovali odboroví didaktici
V dňoch 13. – 14. novembra sa konala na pôde Pedagogickej fakulty medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe, ktorá je jedným z výstupov projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky

Čítať ďalej: Ako rozvíjať...

Večerný beh Nitrou 2017

Ako každý rok, sa konal v rámci Študentských univerzitných dní Večerný beh Nitrou, organizovaný KTVŠ PF UKF a Mestom Nitra. Bol to už jeho 13 ročník. Určený je pre všetky vekové a výkonnostné kategórie. Na súťaži sa zúčastňujú žiaci základných škôl, stredných škôl, študenti univerzít, ako aj obyvatelia mesta Nitry.

Čítať ďalej: Večerný beh Nitrou...