Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov

Výučba v rámci projektu je určená pre ľudí vo veku 65+ a zabezpečuje ju u nás Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF. Cieľovú skupinu z hľadiska úrovne digitálnych zručností pre účely pilotnej fázy je možné rozdeliť do dvoch skupín podľa

ČÍTAJTE VIAC

Výstava Diplom 2022

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (KVTV PF UKF) v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu záverečných prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov. V predchádzajúcich rokoch 2020 aj 2021 organizáciu výstavy poznačila pandémia

ČÍTAJTE VIAC

Celoslovenské kolo ŠVUK vo vedách o športe

tudenti Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF a UKF sa 19. mája 2022 zúčastnili celoslovenského kola Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo vedách o športe na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove. V teoretickej sekcii športová edukológia nás reprezentoval

ČÍTAJTE VIAC

Študenti Katedry hudby PF zažiarili v Prahe

V dňoch 19. – 21. mája 2022 sa uskutočnila Interpretačná súťaž pedagogických fakúlt Českej republiky s medzinárodnou účasťou. Toto podujatie je špecifické tým, že ho každý rok organizuje iná česká univerzita. Jeho prestíž a vysokú kvalitu podčiarkuje fakt,

ČÍTAJTE VIAC

Kreatívne hudobné dielne na Katedre hudby

Študenti prvého ročníka magisterského štúdia pod vedením Mgr. Ivety Štrbák Pandiovej, PhD., pripravili pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ kráľa Svätopluka maratón kreatívnych hodín hudobnej výchovy, ktorý sa konal v multifunkčnej miestnosti Pavilónu hudby.

ČÍTAJTE VIAC

Akademické majstrovstvá SR a naši úspešní študenti

Počas druhej májovej nedele sa v Bratislave na atletickom štadióne Pavla Gleska v športovom areáli Mladá garda konali Akademické majstrovstvá SR v atletike 2022. Ide o preteky, v ktorých sa zvlášť vyhodnocujú výkony maturantov, vysokoškolákov a absolventov maximálne rok po skončení

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem