Večerný beh Nitrou 2017

Ako každý rok, sa konal v rámci Študentských univerzitných dní Večerný beh Nitrou, organizovaný KTVŠ PF UKF a Mestom Nitra. Bol to už jeho 13 ročník. Určený je pre všetky vekové a výkonnostné kategórie. Na súťaži sa zúčastňujú žiaci základných škôl, stredných škôl, študenti univerzít, ako aj obyvatelia mesta Nitry.

Čítať ďalej: Večerný beh Nitrou...