Ďalšia návšteva „Brány do Wisconsinu“

V máji 2018 PhDr. Zuzana Tabačková, PhD. z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre navštívila ako v poradí tretí zamestnanec katedry Beloit College vo Wisconsine, USA. Výskumný pobyt bol organizovaný v rámci dohôd Erasmus+ podpísaných medzi Beloit College a Univerzitou Konštantína

ČÍTAJTE VIAC

Jubilejný 20. ročník výstavy DIPLOM 2018

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov.

ČÍTAJTE VIAC

Prednáškový pobyt na Beloit College

Úspešné pokračovanie spolupráce Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre s Beloit College Wisconsin v USA.
 
V rámci projektu Erasmus+ sa Mgr. Elena Kováčiková, PhD. z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF zúčastnila

ČÍTAJTE VIAC

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem