Kontaktné informácie

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 218
fax: +421 37 6408 261