Metodicko-organizačná inštruktáž k Pedagogickej praxi III. – výstupová prax

Pre 1. ročník Mgr. štúdia, učiteľské študijné programy

učiteľstvo v kombinácii dvoch predmetov a jednopredmetové učiteľstvo,

29.03.2023 o 12:30 hod. v AULE UKF (Tr. A. Hlinku 1)

metodicko-organizačná inštruktáž k Pedagogickej praxi III. – výstupová prax

Účasť na inštruktáži je potrebná.

                                                                           

Katarína Szíjjártóová

Oddelenie ped.praxe  PF UKF

Pozn: Žiadosti o výnimku v realizovaní pedagogickej praxe doručte do  20.3. 2023     na Oddelenie pedagogickej praxe (schválené metodikom a s doloženými materiálmi- uvedené na druhej strane žiadosti) https://www.pf.ukf.sk/sk/organizacia-studia/pedagogicka-odborna-prax?start=3