Zapísanie predmetov a rozvrhy na 2023/2024

banner BIG 4
Pred/zapís (výber) predmetov na nasledujúci semester viď. Harmonogram akademického roka, ostatní (nepredzapísaní) cca 3 týždne pred zaciatkom semestra.
 
 
Postup:
- Pred/zapis predmetov podľa harmonogramu, a 2 týždne pred začiatkom semestra
- Pridávanie predmetov si kontrolujte s odporúčaným študijným plánom. (návody 1) 
- Vytlačte si Výkaz o štúdiu - informatívny.
3. Prihlasovanie na rozvrh - (návod 2)
- predzapísaní podľa Harmonogramu akademického roka,  nepredzapísaní cca 2 týždne pred začiatkom semestra

 

Zo študijneho poriadku:

Študent zapísaný v predzápise má prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ sa nejedná o študentov končiacich ročníkov. 
Účasť študentov na vzdelávacích činnostiach a aktivitách zapísaných predmetov je povinná v rámci podmienok stanovených študijným programom a informačným listom predmetu.
 
Technické problémy rieši 
 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať: