Inštruktáž k Pedagogickej praxi II. – výstupová prax

Oddelenie pedagogickej praxe - oznamuje študentom

1Mgr. učiteľské študijné programy 

učiteľstvo v kombinácii dvoch predmetov a jednopredmetové učiteľstvo PF, FPV a FF UKF že

10.11.2022 o 12:30 hod. v AULE UKF

bude metodicko-organizačná inštruktáž k

Pedagogickej praxi II. – výstupová prax

 

Účasť na inštruktáži je potrebná.

KatarínaSzíjjártóová
Oddelenie ped.praxe PF UKF