inštruktáž k súvislej pedagogickej praxi

2Mgr. učiteľské študijné programy PF, FPV a FF

a 3Bc PEP, ŠPVM,

26.10.2022 o 09:00 hod. v AULE UKF

bude metodicko-organizačná inštruktáž k súvislým pedagogickým praxiam

 

Účasť na inštruktáži je potrebná.

 

Katarína Szíjjártóová

Oddelenie ped.praxe  PF UKF