Metodicko-organizačná inštruktáž

Oddelenie pedagogickej praxe - oznamuje študentom

2Mgr. učiteľské študijné programy a 3Bc -  PEP, SPe, Ped

že dňa

22.10.2021 o 10:00 hod.

bude metodicko-organizačná inštruktáž k súvislým pedagogickým praxiam prostredníctvom

https://meet.ukf.sk/instruktaz_suvislaprax

Účasť na inštruktáži je potrebná.

                                                 

Katarína Szíjjártóová

Oddelenie ped.praxe  PF UKF