Organizačno – metodická inštruktáž k praxi

učiteľstvo v kombinácii dvoch predmetov a jednopredmetové učiteľstvo

pedagogická prax I. – hospitačno- asistentská bude realizovaná v termíne od 6.10. – 15. 12. 2021.

Organizačno – metodická inštruktáž k praxi bude

29.9. 2021 o 10:00

v Aule UKF.

V prípade zmenených epidemiologických podmienok bude inštruktáž prebiehať on-line. Prihlasovacie údaje Vám zverejníme.

 

                                                                           Katarína Szíjjártóová

Oddelenie pedagogickej praxe PF UKF