Zmena úradných hodín na študijnom oddelení

Oznamujeme študentom PF UKF v Nitre, že počas mesiacov júl a august 2020 sú zmenené úradné hodiny:
 
    pondelok: 09:00 - 11:00 hod.        
    streda: 09:00 - 11:00 hod.        
    štvrtok 09:00 - 11:00 hod.