Výzva programu Erasmus+ na budúci akademický rok

Milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,

vážení zamestnanci,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje novú výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2020/2021. Študenti sa v rámci Erasmu môžu prihlásiť na štúdium alebo stáž. Zároveň dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na absolventskú stáž s nástupom od 1. septembra 2020, ktorá je aktuálna pre absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Minimálne trvanie stáže sú dva mesiace, minimálne trvanie štúdia tri mesiace. Na štúdium v zahraničí sa študenti môžu prihlásiť do 31. marca 2020, prihlasovanie na stáž prebieha do 15. mája 2020.

Zamestnanci sa v rámci Erasmu môžu prihlásiť na výučbu alebo školenie, a to do 15. mája 2020.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné založiť si prihlášku a vyplniť prílohy. Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné všetko vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému Erasmus koordinátorovi.
Fakultný Erasmus koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“ a odošle dokumenty všetkých študentov na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu univerzity.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách, ako aj výsledky schvaľovania uchádzačov, nájdete na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+.
V prípade otázok kontaktujte Mgr. Pavla Vakoša z Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209). K dispozícii sú aj ďalšie zamestnankyne Oddelenia pre medzinárodné vzťahy Ing. Anita Garajová, PhD.Ing. Katarína Bútorová, PhD. a vedúca oddelenia Ing. Silvia Hrozenská, PhD.