Logo UKF

obrazok UKF
TEMPUS | 14.-21.09.2014
V dňoch 14. – 21. septembra 2014 Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre privítala  28  zahraničných účastníkov Letného kurzu medzinárodného projektu TEMPUS zameraného na oblasť spolupráce vo vzdelávaní > Čítať celý článok...
DIPLOM 2014 | 04.06.2014
Dňa 4. júna 2014 o 17.00 hodine sa v Salóne Nitrianskej galérie, Župné nám. č. 3, Nitra, uskutoční vernisáž diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa > Čítať celý článok...
MAKINO TAKASHI | 26.05.2014
MAKINO TAKASHI – experimentálny filmár z Japonska na UKF. Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre  si Vás dovoľuje pozvať na cyklus podujatí > Čítať celý článok...
Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre Vás srdečne pozýva na výstavu „Technická tvorivosť študentov - realizované projekty záverečných prác“ pod záštitou Pedagogickej fakulty UKF v Nitre > Čítať celý článok...
Mladý tvorca 2014 | 29.-30.04.2014
Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre Vás pozýva na prezentáciu študentských prác počas celoštátnej výstavy Mladý tvorca 2014, ktorá sa uskutoční v areáli výstaviska Agrokomplex > Čítať celý článok...