Logo UKF

obrazok UKF
Deň otvorených dverí | 19.02.2015
Záujemcovia o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Deň otvorených dverí prebieha na všetkých > Čítať celý článok...
Študentská osobnosť Slovenska | 17.12.2014
Študent doktorandského štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty našej univerzity Mgr. Pavol Hlavačka sa v stredu 17. decembra 2014 stal víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2013/2014 > Čítať celý článok...
Cena dekana PF UKF | 05.12.2014
Predsedníčka VR PF UKF a dekanka PF prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. pri príležitosti konania zasadnutia Vedeckej rady PF UKF odovzdala Cenu dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre > Čítať celý článok...