Logo UKF

obrazok UKF
Imatrikulácia je slávnosť, pri ktorej študent prvýkrát zapísaný do fakultnej matriky (imatrikulovaný) sľubuje, že bude plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite a fakulte tak, aby jeho činnosť prinášala > Čítať celý článok...
Egostopa | 10.11.2014
Kto som? Ako ma vidia iní? Ako vnímam sám seba? Čo ma najviac charakterizuje? Aké mám vlastnosti? Čo mám rád a čo rád nemám? Na tieto a podobné otázky si odpovedali študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogickej fakulty UKF > Čítať celý článok...
TEMPUS | 14.-21.09.2014
V dňoch 14. – 21. septembra 2014 Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre privítala  28  zahraničných účastníkov Letného kurzu medzinárodného projektu TEMPUS zameraného na oblasť spolupráce vo vzdelávaní > Čítať celý článok...
Katedra techniky a informačných technológií a Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozývajú  na vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore > Čítať celý článok...