Logo UKF

obrazok UKF
Deň sv. Patrika na UKF | 18.03.2014
Katedra lingvodidaktiky a interkulúrnych štúdií všetkých študentov srdečne pozýva osláviť sviatok Sv. Patrika dňa 18.03.2014. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte. Tešíme sa na vás!.    > Čítať celý článok...
Valentínska kvapka krvi | 27.02.2014
v priestoroch vestibulu na PF UKF na Dražovskej ceste uskutočnilo podujatie Valentínska kvapka krvi. Zúčastnilo 59 študentov a zamestnancov UKF, za čo im patrí vrelé poďakovanie. Ocenenie patrí tiež študentkám, > Čítať celý článok...
Deň otvorených dverí | 20.02.2014
Záujemcovia o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Deň otvorených dverí prebieha na všetkých > Čítať celý článok...
Slávnostná imatrikulácia | 15.11.2013
Imatrikulácia je slávnosť, pri ktorej študent prvýkrát zapísaný do fakultnej matriky (imatrikulovaný) sľubuje, že bude plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite a fakulte tak, aby jeho činnosť prinášala > Čítať celý článok...