Logo UKF

obrazok UKF
Z DRUHEJ STRANY | 17.02.-01.03.2015
Katedra výtvarnej výchovy a tvorby má dlhoročnú tradíciu a históriu. Bývalá Katedra výtvarnej výchovy vznikla v roku 1960, keď sa ako samostatné pracovisko vyčlenila z Katedry výtvarnej výchovy a základov priemyselnej výroby. > Čítať celý článok...
Deň otvorených dverí | 19.02.2015
Záujemcovia o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Deň otvorených dverí prebieha na všetkých > Čítať celý článok...
AUDIT KVTV zima 2014 | 19.02.-13.03.2015
Výstava AUDIT ZIMA 2014 prezentuje výsledky prace študentov KVTV za zimný semester 2014. Zároveň je informáciou a pozvánkou pre záujemcov o štúdium na KVTV PF UKF v Nitre > Čítať celý článok...