Študijné oddelenie PF zatvorené 07.-09.02.2016

V dňoch 7. – 9. februára 2017
bude Študijné oddelenie PF UKF v Nitre (č.dv.110) zatvorené z dôvodu školenia.

 

ŠO PF UKF v Nitre
Mgr.Š.Kapustová, Mgr.M.Šerfözöová