Študijne oddelenie PF zatvorené 20. - 24.06.2016

V dňoch 20. – 24. júna 2016
bude Študijné oddelenie PF UKF v Nitre zatvorené
z dôvodu konania promócií absolventov.

ŠO PF UKF v Nitre