Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
26. august 2016 09:30 - 11:30

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejnej obhajoby dizertačných prác:


Študijný odbor : študijný program
8.1.3 Športová edukológia : športová edukológia
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 26. augusta 2016 o 9.30 h
Mgr. Lenka Šimončičová
„Vplyv cieleného pohybového programu na úpravu funkčných porúch pohybového systému u školskej populácie“

S dizertačnou prácou doktorandky sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra.

 
 

Všetky termíny:

  • 26. august 2016 09:30 - 11:30
 

Powered by iCagenda