Obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
6. júl 2022 08:30 - 15:00
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                           6. júla 2022 o 09:00 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program, odbor:        športová edukológia, vedy o športe
Doktorand:                              Mgr. Igor BAKAĽÁR, denná forma štúdia 
Obhajoba dizertačnej práce:
Efektívnosť 6 týždňového tréningového programu na rozvoj rýchlostných a kognitívnych schopností futbalistov
Školiteľ:                                  prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – PF UKF Nitra
 
Dátum a čas:                           6. júla 2022 o 11:00 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program, odbor:         športová edukológia, vedy o športe
Doktorand:                              Mgr. Monika CZAKOVÁ, denná forma štúdia 
Obhajoba dizertačnej práce:
Účinnosť rýchlostno-silového zaťaženia na zmeny karate agility u slovenských reprezentantov v karate
Školiteľ:                                  doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. – PF UKF Nitra
 
Dátum a čas:                           6. júla 2022 o 13:30 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Študijný program, odbor:         športová edukológia, vedy o športe
Doktorand:                              Mgr. Alexandra VEIS, denná forma štúdia 
Obhajoba dizertačnej práce:
Vplyv cielených cvičení na zmeny funkčných porúch pohybového systému u detí s absenciou vybraných fáz motorického vývinu
Školiteľ:                                  doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD. – PF UKF Nitra
 
Dátum a čas:                           6. júla 2022 o 08:30 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť 112, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra
Študijný program a odbor:       didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy    
Doktorand:                              Mgr. Eva FELIXOVÁ, externá forma štúdia
Obhajoba dizertačnej práce:
Udržateľnosť výsledkov projektu „Dielne“ v predmete technika
Školiteľ:                                  doc. PaedDr. Gabriel BÁNESZ, PhD. – PF UKF Nitra
 
Dátum a čas:                           6. júla 2022 o 10:15 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií, miestnosť 112, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra
Študijný program a odbor:       didaktika technických predmetov, učiteľstvo a pedagogické vedy    
Doktorand:                              PaedDr. Patrik JANÍČEK, MBA, externá forma štúdia
Obhajoba dizertačnej práce:
Model praktickej prípravy učiteľov technických predmetov
Školiteľ:                                  doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. – PF UKF Nitra
 
 
 

Všetky termíny:

  • 6. júl 2022 08:30 - 15:00
 

Powered by iCagenda