Obhajoba dizertačnej práce

Kategória:
Verejné
Dátum:
29. jún 2022 11:00 - 13:00
Oznamujeme Vám, že na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská 4, Nitra, sa uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
 
Dátum a čas:                           29. júna 2022 o 11:00 hod.
Miesto konania:                       Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Pavilón hudby, Katedra hudby, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra
Študijný program a odbor:       pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia,  učiteľstvo a pedagogické vedy    
Doktorand:                               Mgr. Simona KAŠPER, DiS. art., denná forma štúdia
Obhajoba dizertačnej práce:     
Hudobno-dramatické aktivity v centrách pre deti a rodiny
Školiteľ:                                  doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. – PF UKF Nitra
 
 

Všetky termíny:

  • 29. jún 2022 11:00 - 13:00
 

Powered by iCagenda