Habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
27. január 2022 12:00

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 27. januára 2022 sa v prednáškovej miestnosti č. DRB00150, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, uskutoční:

  • o 12.00 h habilitačná prednáška PaedDr. Niny Kozárovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému „Vzťah mentálnych reprezentácií a učebných štýlov žiakov“ a obhajoba habilitačnej práce „Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese“ v odbore pedagogika.
 
 

Všetky termíny:

  • 27. január 2022 12:00
 

Powered by iCagenda