Habilitačné prednášky

Kategória:
Verejné
Dátum:
2. december 2021 11:00 - 15:30

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 2. decembra 2021 sa v prednáškovej miestnosti č. DRB00150, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, uskutoční:

  1. o 11:00 h habilitačná prednáška Dominiky Temiakovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému „Kurikulárne trendy vo vzdelávaní penitenciárnych pracovníkov“ a obhajoba habilitačnej práce „Vzdelávanie žien
    v penitenciárnych podmienkach
    “ v odbore pedagogika,
  2. o 13:30 h habilitačná prednáška Mareka Lukáča, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove) na tému „Odborné vzdelávanie dospelých ako súčasť systému druhošancového vzdelávania na Slovensku“ a obhajoba habilitačnej práce „Participácia netradičných učiacich sa vo vzdelávaní“ v odbore pedagogika.
 
 

Všetky termíny:

  • 2. december 2021 11:00 - 15:30
 

Powered by iCagenda