Voľby do študentskej časti AS

Kategória:
Verejné
Predchádzajúci dátum:
22. október 2021
Príloha
VYHLÁSENIE VOLIEBVYHLÁSENIE VOLIEB
do študentskej časti AS PF UKF v Nitre

 

AS PF UKF v Nitre v súlade so Zásadami volieb do AS PF UKF v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF UKF v Nitre.

Voľby sa uskutočnia dňa 21. októbra 2021.

Harmonogram volieb:

13. september 2021 – vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PF UKF v Nitre

14. október 2021 – uzávierka podávania návrhov na kandidátov: do 12:00 hod.

Návrhy kandidátov do AS PF UKF v Nitre môžu podať členovia študentskej časti akademickej obce PF UKF Nitre. Návrhy na kandidátov podávajú neanonymne v písomnej forme. Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce PF UKF v Nitre osobne predsedovi volebnej komisie. Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (fakulta, adresa, číslo telefónu alebo e-mailová adresa, životopis) a písomný súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou.

18. október 2021 – zverejnenie volebnej listiny kandidátov volieb

21. október 2021 – realizácia volieb
Voľby sa budú konať online prostredníctvom AIS od 08:00 - 24:00 h.
 

22. október 2021 – zverejnenie výsledku volieb

Zverejnenie výsledku volieb na oznamovacej tabuli PF UKF a prostredníctvom oznamov na webovej stránke PF UKF v Nitre.

 

Kontakt na predsedu a členov volebnej komisie:

doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD. – predseda volebnej komisieIng.

Ing. Rudolf Kaniansky

Mgr. Radka Teleková

 

V Nitre 13. septembra 2021

 

Mgr. Alena Čierna, PhD.

predsedníčka AS PF UKF v Nitre

 
 

Všetky termíny:

  • 22. október 2021
  • 21. október 2021
  • 18. október 2021
  • 14. október 2021
  • 13. september 2021
 

Powered by iCagenda