Habilitačné prednášky

Kategória:
Verejné
Dátum:
21. október 2021 10:00 - 15:00
Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 21. októbra 2021 sa v prednáškovej miestnosti č. DRB00150, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:  
  • o 10:00 hod. habilitačná prednáška PhDr. PaedDr. Martiny Kosturkovej, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove) na tému „Intelektuálne cnosti – integrácia kritického a morálneho myslenia v pregraduálnej príprave v odbore učiteľstvo“ a obhajoba habilitačnej práce „Konceptualizácia kritického myslenia: so zameraním na pregraduálnu prípravu v odbore učiteľstvo“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika,
  • o 13:00 hod. habilitačná prednáška Mgr. Eleny Kováčikovej, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) na tému „CLIL – Vyučovanie anglického jazyka u detí mladšieho školského veku pomocou hudby“ a obhajoba habilitačnej práce „The Profile of English Teacher Education in Slovakia / Profil vzdelávania učiteľov anglického jazyka na Slovensku“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odborová didaktika.
 
 

Všetky termíny:

  • 21. október 2021 10:00 - 15:00
 

Powered by iCagenda