ŠVOUČ KPG 2021 online

Kategória:
Verejné
Dátum:
29. apríl 2021
Príloha
Vyhlasujeme súťaž pre všetkých študentov Katedry pedagogiky PF UKF v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
 
Miesto konania: online cez MEET UKF
Termín konania: 29. APRÍLA 2021
Cieľom súťaže je: Podporovať odborný rast, motiváciu a nadšenie pre vedeckú prácu u študentov Katedry pedagogiky.
Požiadavky na prácu:
  • Rozsah: práca teoretického, alebo výskumného charakteru rozsah max. do 20 strán
  • Štruktúra práce: Práca má obsahovať: titulný list, abstrakt, obsah, úvod, jednotlivé kapitoly, záver, literatúru (bibliografiu), prílohy.
Formálna úprava práce: Práce je potrebné písať podľa smernice 13/2020 o záverečných prácach UKF v Nitre. Zverejnená na webe: http://www.uk.ukf.sk/sk/zaverecne-prace
 
Témy: Volia si študenti podľa vlastného záujmu alebo študijného odboru z oblasti pedagogiky. Práca nemá oficiálneho konzultanta.
 
Termín a forma odovzdania práce: do 22 apríla 2021. Prácu je potrebné zaslať v elektronickej forme na e-mail:
Posudzovanie práce: Práca bude posudzovaná 1 pedagógom z Kpg
 
Benefity:
  • Víťaz bude navrhnutý na udelenie mimoriadneho štipendia dekana PF UKF (finančná odmena) a prvé tri miesta budú odmenené vecnými cenami
  • Možnosť publikovať víťazné práce v recenzovanom vedeckom zborníku,
  • Možnosť spoznať nových ľudí, vyskúšať si prezentáciu vlastnej práce pred odbornou komisiou a študentskou verejnosťou.
 
Kontakt: v prípade záujmu a otázok kontaktujte: PaedDr. Tomáš Turzák, PhD. e-mail:
 

svouc2021

 
 
 

Všetky termíny:

  • 29. apríl 2021
 

Powered by iCagenda