habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
29. október 2020 10:00 - 13:00

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

oznamuje, že 29. októbra 2020 o 10:00 h

sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška

PhDr. Viktora Gatiala, PhD.,

odborného asistenta na Katedre pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika

na tému

Kariérové rozhodovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

a obhajoba habilitačnej práce „Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania“.

 

Pre verejnosť bude audiovizuálny priamy prenos habilitačnej prednášky
PhDr. Viktora Gatiala, PhD.
zdieľaný v miestnosti DRB0 004 0 (veľká zasadačka pri vrátnici).
 
 

Všetky termíny:

  • 29. október 2020 10:00 - 13:00
 

Powered by iCagenda