Habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
27. august 2020 10:30

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 27. augusta 2020 o 10:30 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Petry Jedličkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika na tému „Náprava porúch správania prostredníctvom Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania“ a obhajoba habilitačnej práce „Práca sociálneho pedagóga a školského špeciálneho pedagóga so žiakmi s problémovým správaním“.

 
 

Všetky termíny:

  • 27. august 2020 10:30
 

Powered by iCagenda