Habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
23. máj 2019 10:00 - 12:00
Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 23. mája 2019 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. Eleonóry Mendelovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore 1.1.4 Pedagogika na tému „Rodičovské roly v kontexte zmien súčasnej spoločnosti“ a obhajoba habilitačnej práce „Súčasná rodina v edukačnej reflexii“.
 
 

Všetky termíny:

  • 23. máj 2019 10:00 - 12:00
 

Powered by iCagenda