Inauguračné prednášky

Kategória:
Verejné
Dátum:
31. január 2019 09:30 - 14:30

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 31. januára 2019 sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:

  1. o 09:30 hod. inauguračná prednáška doc. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) v odbore 1.1.4 Pedagogika na tému „Kritické myslenie a jeho psychodidaktická reflexia“,
  2. o 12:00 hod. inauguračná prednáška doc. PaedDr. Ctibora Határa, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) v odbore 1.1.4 Pedagogika na tému „Deti a seniori v edukačnom vzťahu“.
 
 

Všetky termíny:

  • 31. január 2019 09:30 - 14:30
 

Powered by iCagenda