Zhromaždenie akademickej obce

Kategória:
Verejné
Dátum:
15. jún 2015 11:00

POZVÁNKA

            V súlade s Organizačným poriadkom Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre čl. 4 bod 4 písm. p vás pozývam na zhromaždenie Akademickej obce Pedagogickej fakulty, ktoré sa uskutoční dňa 15. 06. 2015 (pondelok) o 11,00 hod. v prednáškovej miestnosti D 1, Dražovská cesta 4, Nitra.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o činnosti PF UKF v Nitre.
  3. Výročná správa o hospodárení PF UKF v Nitre.
  4. Správa o činnosti Akademického senátu PF UKF v Nitre.
  5. Rôzne.
  6. Záver.

            S úctou

                                                                            prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.

                                                                                   dekan PF UKF v Nitre

 
 

Všetky termíny:

  • 15. jún 2015 11:00
 

Powered by iCagenda