Habilitačná prednáška

Kategória:
Verejné
Dátum:
4. október 2018 10:00 - 12:00
Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 4. októbra 2018 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Evy Reid, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) v odbore 1.1.10 Odborová didaktika na tému „Špecifiká tvorby učebníc angličtiny pre slovenského žiaka“ a obhajoba habilitačnej práce „Current Challenges of English Language Teaching in Gifted Education“.
 
 

Všetky termíny:

  • 4. október 2018 10:00 - 12:00
 

Powered by iCagenda