Verejné obhajoby dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
23. august 2018 11:00 - 14:00
Miesto konania:
KTVŠ

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:

 

Študijný odbor : študijný program : forma štúdia 

8.1.3 Športová edukológia : športová edukológia : denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 23. augusta 2018 o 11:00 hod.
Mgr. Bohumila KRČMÁROVÁ
„Vplyv pravidelného silového zaťaženia na somatické a motorické ukazovatele
a kvalitu života seniorov“

autoreferát

 
 

Všetky termíny:

  • 23. august 2018 11:00 - 14:00
 

Powered by iCagenda