Verejná obhajoba dizertačných prác

Kategória:
Verejné
Dátum:
3. júl 2018 09:00

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:


Študijný odbor: študijný program: forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika: pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia: denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 3. júla 2018 o 09:00 hod.
Mgr. Lucia ŠUTKOVÁ
„Tanec v umeleckom vzdelávaní na Slovensku“

autoreferát


Študijný odbor: študijný program: forma štúdia
1.1.10 Odborová didaktika: pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia: denná
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, zasadacia miestnosť dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra
Dátum a čas konania obhajoby: 3. júla 2018 o 11:00 hod.
Mgr. Dominika MACHUTOVÁ
„Slovenská komorná vokálna duchovná tvorba 20. a 21. storočia v umeleckom vzdelávaní“

autoreferát


 

 
 

Všetky termíny:

  • 3. júl 2018 09:00
 

Powered by iCagenda