Výstava U3V 2018

Kategória:
Verejné
Dátumy
13. jún 2018 14:30 - 26. jún 2018 17:00
Katedra techniky a informačných technológií a Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
srdečne pozýva na výstavu prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore:

▪ Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba
▪ Digitálna fotografia a kamera
▪ Keramika
▪ Ľudové remeslá

Podujatie sa uskutoční pod záštitou doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky UKF v Nitre pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu, a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre

Vernisáž sa uskutoční v stredu 13. júna 2018 o 14:30 hod.
v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská 4
Odborný garant: doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc.
Kurátori výstavy: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., Mgr. Ján Širka, PhD.

Výstava potrvá do 26. júna 2018 a bude prístupná v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod.
 
 

Všetky termíny:

  • Od 13. jún 2018 14:30 do 26. jún 2018 17:00
  • 13. jún 2018 14:30
 

Powered by iCagenda